top of page

SRVA-toiminta

Jos ajautuu kolariin hirvieläimen, villisian tai suurpedon kanssa, tulee aina soittaa hätänumeroon 112, mieluiten 112 sovelluksen kautta jotta tarkat paikkatiedot jäävät talteen ja noudata saatuja ohjeita tarkasti. Mikäli eläin kuolee paikalle, pyri valmistamaan ettei siitä koidu välitöntä haittaa muille (esimerkiksi tiellä makaava eläin). Huomioi etteivät muun tienkäyttäjät välttämättä huomaa tapahtunutta kolaria tai muuten kiinnitä siihen huomiota, joten harrasta vankkaa varovaisuutta. Mikäli eläin poistuu elossa tapahtumapaikalta, eikä tarkkoja paikkatietoja voida jättää hätäkeskukseen esim. sovelluksen puuttumisen vuoksi, jätä mahdollisuuksien mukaan merkintä siitä mihin suuntaan eläin poistui (sido esimerkiksi muovipussi lähimpään aurauskeppiin, puun oksaan, tms.) Kun kyseessä on villisika tai suurpeto, autosta ei saa poistua, sillä loukkaantunut eläin voi käyttäytyä vaarallisesti.

Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ylläpitämä organisaatio, joka välittää poliisille metsästäjien virka-apua suurriistakonflikteissa. Tavallisimpia SRVA-tehtäviä ovat kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen sekä suurpetojen karkotukset taajaan asutulta alueelta. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten välisiin sopimuksiin sekä riistahallintolakiin. Hälytysjärjestelmä käynnistyy poliisin antamalla virka-apupyynnöllä. Mukana olevat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat toimivat vapaaehtoispohjalta.

Jokaiseen riistanhoitoyhdistykseen on nimetty yhteyshenkilöitä vastaanottamaan poliisilta tulevia virka-apupyyntöjä. Yhteyshenkilöt huolehtivat alueellaan toiminnan käynnistämisestä tai tehtävän edelleen ohjaamisesta.

Virka-apupyynnön jälkeen tapahtuvaan käytännön jäljestys- ja karkotustoimintaan on kukin riistanhoitoyhdistys luonut omat toimintamallinsa ja verkostonsa.

Organisaation käytännön toimijoita ovat alueen metsästysseurat, kokeneet suurriistan metsästäjät sekä koulutetut koiranohjaajat ja koirat. Tehtävässä toimivilla henkilöillä tulee olla riistanhoitomaksu maksettuna, jotta he ja heidän koiransa ovat metsästäjävakuutuksen piirissä.

SRVA-toiminnassa ei ole kyse metsästysoikeuteen sidotusta metsästyksestä vaan eläinsuojelullisista syistä poliisin valtuuttamana suoritettavasta tehtävästä, joka voidaan suorittaa metsästysoikeudesta riippumatta.

Lähdetiedot: riista.fi

IMGP9696_edited.jpg
bottom of page