top of page

Metsäkauriin metsästys

Metsäkauriin metsästykseen ei vaadita nykyisin Suomen riistakeskukselta haettavaa pyyntilupaa, vaan pyynti on mahdollista, kun henkilöllä on voimassa oleva metsästyskortti ja lupa metsästää metsäkaurista tietyllä alueella. Saadusta saaliista on kuitenkin ilmoitettava seitsemän vuorokauden kuluessa Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus tehdään joko sähköisen Oma riista -palvelun kautta tai perinteisellä paperilomakkeella Suomen riistakeskukselle. Saalisilmoitus

Metsäkaurista saa ampua vain sellaisella luotiaseella, jonka patruunan luodin paino on vähintään 3,2 grammaa ja osumaenergia 100 metrin päässä piipun suusta mitattuna vähintään 800 joulea. Metsäkaurista rihlatulla luotiaseella metsästettäessä ampujana saa toimia ainoastaan se, joka on suorittanut metsästyslain 21 §:ssä tarkoitetun ampumakokeen. Metsäkaurista voi metsästää myös haulipatruunalla, ns. täyteisellä ladatulla haulikolla sekä metsästysjousella.

Jos jousiasetta käytetään metsäkauriin ampumiseen, nuolessa on käytettävä leikkaavaa kärkeä, jonka halkaisija on vähintään 22 millimetriä. Riistaeläimen ampumiseen saa käyttää vain sellaista jousiasetta, jonka jännittämiseen tarvittava voima on vähintään 180 newtonia (noin 40,5 paunaa). Metsäkaurista jousella metsästävän metsästäjän on suoritettava jousiampumakoe ennen pyyntiä.

Metsäkaurista saa metsästää ajavaa koiraa käyttäen vain syyskuun viimeisestä lauantaista 31.1. saakka. Metsäkauriin metsästyksessä ei saa käyttää kytkemättömänä sellaista ajavaa koiraa, jonka säkäkorkeus on yli 39 senttimetriä, joten sitä metsästetään lähinnä ajavia mäyräkoiria apuna käyttäen. 

Lähdetiedot: riistainfo.fi

bottom of page