top of page

Valkohäntäpeuran metsästys

Valkohäntäpeurakanta keskittyy voimakkaasti Varsinais-Suomen, Satakunnan, Uudenmaan sekä Etelä- ja Pohjois-Hämeen riistakeskusalueille ja kantaa on viime vuosina pyritty leikkaamaan tehostetulla metsästyksellä. Luonnonvarakeskuksen arvion mukaan Suomessa oli talvella 2022–2023 noin 120 000 valkohäntäpeuraa (95 % todennäköisyysväli 112 000–128 000 yksilöä) ja kanta pienentyi edelliseen vuoteen nähden noin 14 prosenttia.

Tulevalle metsästyskaudelle myönnetty valkohäntäpeuran pyyntilupien määrä on hieman edellisvuotta pienempi, mutta tiheimpien kantojen alueella tavoitellaan edelleen korkeaa saalismäärää. Viime metsästyskaudella saaliiksi saatiin noin 67 000 valkohäntäpeuraa.

Valkohäntäpeuran metsästykseen on oltava Suomen riistakeskuksen myöntämä pyyntilupa. Pyyntiluvan saajan on ilmoitettava metsästyksen johtaja ja varajohtajat ennen metsästyksen alkamista sähköisesti Oma riista -palvelun kautta tai kirjallisesti Suomen riistakeskukselle. Valkohäntäpeuran metsästys edellyttää, että yhtenäistä maapinta-alaa on vähintään 500 ha. Valkohäntäpeuran metsästykseen rihlatulla luotiaseella tai metsästysjousella ampujana osallistuvan henkilön on suoritettava ampumakoe. Valkohäntäpeuraa metsästetään tyypillisesti ajavia mäyräkoiria apuna käyttäen sekä vahtimalla ruokintapaikoilta tai kulkureittien varrelta.

Valkohäntäpeuran varsinainen metsästysaika alkaa koko maassa 30.9.2023 ja päättyy 15.2.2024.

Lähdetiedot: riista.fi & riistainfo.fi

bottom of page